Cloud телефони Alcatel-Lucent

Alcatel-Lucent Cloud Edition DeskPhones
SIP комуникации на бизнес ниво

Image
Image
Image
Cloud версията на моделите 8008, 8018, 8058s, 8068s и 8078s е сертифицирана за работа както в облачната структура на Alcatel-Lucent, така и на други телекомуникационни доставчици. SIP v2 поддръжката осигурява съвместимост с платформи като Broadsoft Broadworks, Sipwise и Asterisk.

©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.