Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Image
Доказала се във времето Linux базирана корпоративна комуникационна система за средно големи, големи и много големи организации
Наследник на познатата от години телефонна система Alcatel 4400, Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server осигурява всички възможности на съвременните комуникации, при пълна съвместимост със съществуващото до момента кабелиране и периферно оборудване. Вграденият модул за връзка към облачната услуга Alcatel-Lucent Rainbow™ в комбинация с мобилното приложение Rainbow отговарят напълно на изискванията на съвременния бизнес за гъвкавост и мобилност.

Модулната структура на системата позволява изграждане на решения от 50 до 15 хиляди абоната. Поддръжката на специализирания мрежов протокол ABC-F дава възможност за изграждане на мрежи с капацитет над 1 милион абоната. Системният софтуер може да бъде инсталиран на специализирани модули за управление, външни за системата сървъри, или във виртуална среда.
  • Вградена неблокируема комутационна матрица
  • Вградена поддръжка на цифрови, аналогови, IP и SIP настолни телефони за запазване на направените до момента инвестиции в кабелиране, мрежово оборудване и телефонни апарати
  • Вградена поддръжка на DECT и WLAN апарати в офис условия, или индустриална среда
  • Вграден модул за връзка към ALU Rainbow
Основни предимства
  • Гъвкавост във и извън организацията. Един номер за връзка, който в реално време може да бъде прехвърлен от настолен телефон към всяко мобилно устройство
  • Изключителна надеждност. Дублиране на модулите за управление в различни географски локации. Виртуализация
  • Решения от 50 до 15 000 абоната. 1М+ в мрежова конфигурация
  • Вграден модул за автоматично разпределяне на повикванията и комуникационен център
  • Интеграция с OpenTouch Multimedia Services за реализиране на компютърно-телефонна интеграция от високо ниво
©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.