Система за мрежово управление OmniVista 2500

Alcatel-Lucent OmniVista 2500 Network Management System

Графичнa платформа за централизирано управление и наблюдение на елементите
от цялата безжична и кабелна мрежова структура

Image
  • Възможност за инсталация във виртуална среда
  • Мащабируемост с възможност за разширяване според разширeнието на мрежата
  • Работа в дублитан режим High-Availability Mode (HA) за мрежи с високи изисквания за надеждност
Основни предимства
  • Web-базиран потребителски интерфейс
  • Информационно табло с възможност за настройка на най-използвани приложения, аларми и др.
  • Геграфска карта на мрежата с изобразяване на геолокации и GPS координати на реалното местоположение на обектите
  • Периодичен авотоматичен архив на конфигурациите на всички устройства в мрежата
  • API за връзка към външни приложения
©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.