Alcatel-Lucent Hardened Switches

Индустриални комутатори Alcatel-Lucent OmniSwitch
с фиксирана конфигурация

Специализирани за работа при външни условия, екстремни температури, или силно запрашена заводска среда.

Image
Image
Image
OmniSwitch 6465
Устойчив на удар, вибрации, магнитни смущения
Конвекционално охлаждане без вентилатори
HPoE (60 W) поддръжка при всички модели

OmniSwitch 6465Т
Устойчива работа при екстремни температури
Подходящ за кабелни оператори
USB порт за backup/restore

OmniSwitch 6865
Пълна L3 функционалност в индустриална среда
Конвекционално охлаждане без вентилатори
Вградени 10 Gigabit SFP+ портове

©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.