За нас

Image
АЛКОМ-ТЕХ ЕАД е българска фирма с основен предмет на дейност в областта на телекомуникациите. Фирмата е регистрирана през 1996 година, като правоприемник на търговската и сервизна дейност на АЛКАТЕЛ БИЗНЕС СИСТЕМИ – БЪЛГАРИЯ и първоначално е сертифицирана като ексклузивен сервизен партньор на Alcatel Business Systems за България.

От Ноември 2000 година  АЛКОМ-ТЕХ ЕАД е внедрила система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001:1994, а  от юни 2013 г. дружеството има изградена система за управление на сигурността на информацията по ISO/IEC 27001:2013.

Към настоящия момент АЛКОМ-ТЕХ ЕАД е акредитиран бизнес партньор, официален дистрибутор и оторизиран сервиз на Alcatel – Lucent Enterprise за територията на Република България и Република Северна Македония. Фирмата разполага със сертифицирана Интегрирана система за управление на качеството и сигурността на информацията в съответствие с изискванията на  ISO 9001:2015,

ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 20000-1:2018 и засягащите темата Европейски директиви. Елемент от тази система е одобрената Политика по качество и сигурност на информацията.

АЛКОМ-ТЕХ ЕАД развива дейността си чрез централен офис в София, собствени регионални клонове в по-големите градове на страната  и добре изградена дистрибуторска мрежа на територията на Република България и Република Северна Македония. Фирмата е оборудвана със съответното транспортно, комуникационно и техническо осигуряване, което й позволява да предоставя разнообразни услуги с необходимото качество на територията на цялата страна.

©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.