OmniTouch Contact Center Standard Edition

Image
Корпоративен контакт център за големи организации
OmniTouch Contact Center Standard Edition

Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Center Standard Edition (CCSE) е надежден и скалируем контакт център за всички типове бизнес организации, при минимална конфигурация от 5 оператора и възможност за разширение до 7000 декларирани и 2800 активни оператора в най-големия си обем. Компонент е от портфолиото предлагани функционалности на комуникационната система Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (OXE CS).

Възможни са различни хардуерни имплементации, включително и чисто софтуерно решение чрез виртуализация.

CCSE притежава уникален патентован матричен модел за дистрибутиране на повикванията, притежаващ изключителна гъвкавост и скалируемост.  Конфигурирането се извършва лесно и бързо посредством графичен потребителски интерфейс. Всяка преконфигурация става в реално време и без спиране на работещи процеси, като не се изискват специфични умения за програмиране от страна на администраторите. Поддържат се работа със скриптове при необходимост от изпълнение на специфични задачи и интеграция с външен модул OpenTouch Customer Service за добавяне на мултимедийни възможности. 

  • CC Distribution – основен софтуер за дистрибутиране на гласови повиквания (ACD) и база данни в рамките OXE CS
  • CC Supervision – външен софтуер за графично конфигуриране, управление, наблюдение в реално време и извеждане на статистика
Основни модули на CCSE
  • CC Agent – десктоп графичен софтуер за контрол и управление на повикванията от страна на операторите чрез графичен потребителски интерфейс и наблюдение на процеси. Притежава програмен интерфейс за връзка със CRM приложения
  • CC IVR – Външен модул за самообслужване на клиентите, връзка с база данни, квалификация на повикванията, факс и email интеграция, гласова поща и др.

©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.