Система за мрежово управление OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System

Графична платформа за управление, наблюдение, таксуване, статистика на натоварването
и оценка на качеството на VoIP услугите на телефонни системи ALU

Image
  • Архитектура сървър-клиент. Връзката към сървъра се осъществява чрез специализирано клиентско приложение, или стандартен web браузър
  • Един сървър управлява и наблюдава една, или множество телефонни системи
  • Автоматична синхронизация с Microsoft Active Directory (MSAD)
Основни предимства
  • Автоматично периодично отдалечено сваляне и архив на конфигурациите на телефонните системи
  • Наблюдение на алармите в реално време
  • Графична карта на топологията на мрежата
  • Таксуване на повикванията. Автоматично изпращане на e-mail при надхвърляне на определени прагове.
  • Наблюдение и оценка на качеството на VoIP комуникациите
  • API за връзка към външни приложения
©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.