Alcatel-Lucent Omnitouch Call Center Office

Alcatel-Lucent Omnitouch Call Center Office
Контакт център за малък и среден бизнес

Професионално решение за управление на значителен брой гласови обаждания с до 32 оператора, позволяващо да се сведе до минимум броят на неприетите повиквания и да се намали драстично времето за отговор. Повишава качеството на обслужване чрез приветствени съобщения и гласови интерактивни менюта.

Image
  • Бързо и лесно инсталиране, конфигуриране и използване, благодарение на интуитивен графичен потребителски интерфейс
  • Интегрирана част от комуникационна система Alcatel-Lucent OXO Connect / Evolution с възможност за работа съвместно с други интегрирани решения, като Автоматичен оператор и Гласова поща
Основни характеристики
  • Automatic Call Distribution (ACD) и Smart Call Routing (SCR) за прием на голям брой входящи обаждания, организиране на опашки и дистрибутиране към най-подходящ оператор
  • Десктоп софтуер Agent Assistant за контрол и управление на обажданията от страна на операторите чрез графичен потребителски интерфейс
  • Софтуери Supervisor Console и Statistic Manager за мониторинг в реално време, управление и статистика на обажданията от страна на администратори и ръководен екип
©2024 Alcomtech JSC. All Rights Reserved.